Welcome
ข้อมูลการติดต่อ

โรงพยาบาลพิมาย

ที่อยู่ 138 หมู่ 15 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

โทร. 044-471511,044471288 ต่อ 103 แฟกซ์ 044-471511

ที่ตั้งสำนักงาน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์สิริ สิริจงวัฒนา

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์