วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลทั่วไปได้มาตรฐาน
ล้ำเลิศการแพทย์เฉพาะทาง
สร้างองค์กรแห่งความสุข

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

การบริการทางการแพทย์

บริการผู้ป่วยนอก

โทร. 044-471511 ต่อ 124 เวลา 08.00-16.00 น.
ในเวลาราชการ

งานบริการผู้ป่วยนอก บริการตรวจโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง ขอใบรับรองแพทย์

งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

โทร. 044-471511 ต่อ 166 เวลา 08.00-16.00 น.
ในเวลาราชการ

งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ บริการ 1669 รถพยาบาลฉุกเฉิน EMS

ตึกนอนผู้ป่วยใน

โทร. 044-471511 ต่อ xxx

ตึกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยทั่วไป มารดา/ทารกแรกเกิด ห้องพิเศษ VIP แอร์ พัดลม

บริการทันตกรรม

โทร. 053-976000 ต่อ 135

บริการทันตกรรม โดยทันตแพทย์ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ใส่ฟันปลอม

ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ฝากครรภ์ บริการฉีดวัคซีน

โทร. 053-976000 ต่อ 176

คลินิกส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ฝากครรภ์ ฉีดวัคซีน คุมกำเนิด

บริการเยี่ยมบ้าน บริการในชุมชน

โทร. 053-976000 ต่อ 193

บริการในชุมชน งานระบาดวิทยา งานดูแลรักษาผู้ป่วยที่บ้าน บำบัดรักษาผู้ป่วยติดสุรา งานสุขภาพจิต

กายภาพบำบัด

โทร. 053-976000 ต่อ 190

งานกายภาพบำบัด รักษาฟื้นฟูผู้ป่วย โดยนักกายภาพบำบัด อุปกรณ์กายภาพ

แพทย์แผนไทย

โทร. 044-471511 ต่อ 189 เวลา 08.00-16.00 น.
ในเวลาราชการ

บริการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ยาสมุนไพร นวด อบ ประคบ โดยแพทย์แผนไทย

คลินิกผู้สูงอายุ

โทร. 044-471511 ต่อ 151 เวลา 08.00-16.00 น.
ในเวลาราชการ

บริการ

คลินิก อาชีวเวชกรรม

044-471511 ต่อ 193 เวลา 08.00-16.00 น.
ในเวลาราชการ

บริการตรวจสุขภาพ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลพิมาย 138 หมู่ 15 ต.ในเมือง
ถนนพิมาย-ตลาดแค ต.ในเมือง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

044-471511 ต่อ 103
044-471288 ต่อ 103