คลังข้อมูล รพ.พิมาย

No. รายการ View
1 ข้อมูล OPD
2 ข้อมูล IPD
3 ข้อมูล REFER
4 ข้อมูล REFER IN
5 ข้อมูล TOP10-Dead
6 ข้อมูล TOP10-Refer
7 ข้อมูล TOP15-IPD
8 ข้อมูล TOP15-OPD