ส่วนประกอบโลหิตถุงว่าง สามารถจองได้
Blood component type Preservative A B O AB Total
Packed Red Cell CPDA-1 3 1 0 3 7
Leukocyte Poor Packed Red Cell CPD SAGM 0 5 0 3 8
Fresh Frozen Plasma 15 13 11 10 49
Leukocyte Depleted Pooled Platelet Concentrate CPD SAGM 1 0 0 0 1