ถาม-ตอบเรื่องยา

ตั้งคำถามใหม่

# เรื่อง ผุ้เขียน วันที่/เวลา
1 ในผู้ป่วยภาวะ g6pd สามารถใช้ levofloxacin ในการรักษา UTI ได้ไหมครับ ps yusuk 2022-08-26 00:37:07
2 ในผู้ป่วยภาวะ g6pd สามารถใช้ levofloxacin ในการรักษา UTI ได้ไหมครับ ps yusuk 2022-08-26 00:37:01
3 Clindamycin inj. สามารถให้ interval q 6 hr ได้หรือไม่ พยาบาล OPD 2022-06-30 19:47:50
4 เด็กอายุ 2 เดือน มารับวัคซีน Rota virus โดยได้รับเป็นยี่ห้อ RotaRix (สูตร 2 dose) แล้ว รพ. เหลือแค่ยี่ห้อ RotaTeq (สูตร 3 dose) จะต้องนัดหมายอย่างไรต่อ Well baby clinic 2021-12-22 08:32:14
5 มารดาหลังทำ CT with contrast media สามารถให้นมบุตรได้อีกครั้งเมื่อไหร่ สูติ-นรีเวช 2021-11-28 22:41:30
6 ผู้ป่วยต้องการจำกัดปริมาณสารน้ำ มียา Ceftazidime 2 g IV q 8 hr สามารถเจือจาง NSS ได้ปริมาตร 30 ml ได้หรือไม่ อายุรกรรมชาย 2021-10-02 11:30:31
7 หากละลาย Hydralazine inj. แล้วต้องการฉีด 5 mg ต้องฉีดอย่างไร พยาบาล 2021-09-07 18:45:48
8 Dilantin inj. ที่เปิดแล้วสามารถเก็บได้นานเท่าไหร่ พยาบาล 2021-09-07 18:45:17
9 ผู้ป่วยโรคไต สามารถให้ cloxacillin IV push ได้ไหม dilute เท่าไหร่ พยาบาล 2021-09-07 18:44:50
10 เด็กแรกคลอดแพทย์ต้องการใช้ Benzathine Pen G 148,000 U จะต้องดูดยากี่ mL พยาบาล 2021-09-07 18:44:23
11 GG สามารถให้ 2*4 po pc ได้หรือไม่ พยาบาล 2021-09-07 18:42:02
12 เด็กอายุ 9 เดือน มีนัดฉีดวัคซีน MMR พรุ่งนี้ (9/6/64) แต่เพิ่งหายไข้ได้ 3 วัน และยังมีรอยผื่นอยู่ จะสามารถมาฉีดวัคซีนได้หรือไม่ หรือต้องหายไข้กี่วันจึงจะฉีดได้ พยาบาล 2021-09-07 18:41:37
13 เด็กอายุ 6 ปี ต้องการฉีดวัคซีนตับอักเสบบี ไม่เคยได้รับมาก่อน ต้องฉีดกี่เข็ม พยาบาล 2021-09-07 18:41:02
14 agomelatine คืออยาอะไร มรใน โรงพยาบาลพิมาย หรือไม่ เภสัชกร 2021-09-07 18:38:07
15 เด็กอายุ 2 ปี 9 เดือน ต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัด ต้องชำระเงินเอง หรือไม่ และให้ขนาดเท่าไหร่ ผู้มารับบริการ 2021-09-07 18:37:21
16 ปัจจุบัน (2/6/64) มีวัคซีน COVID-19 ที่ใช้ในไทยแล้วกี่ยี่ห้อ เภสัชกร 2021-09-07 18:36:52
17 วัคซีน COVID-19 ของ Pfizer ต้องมี cold chain แบบใด แพทย์ 2021-09-07 18:35:14
18 Mirabegron เป็นยาใช้สำหรับโรคอะไร? เภสัชกร 2021-09-07 18:34:53
19 Astrazenica ต้องฉีดเข็ม 2 ห่างจาก เข็ม 1 กี่ สัปดาห์ เภสัชกร 2021-09-07 18:32:58
20 ผู้ป่วยแพ้ยา Nimesulide (อาการปากบวมและมีแผล) จะไม่สามารถกินยาตัวใดได้ด้วย ผู้มารับบริการ 2021-09-07 18:28:41
21 Levofloxacin tab ที่โรงพยาบาลพิมายสามารถหักได้หรือไม่ พยาบาล 2021-09-07 18:28:15
22 ผู้ป่วยได้รับ Gentamycin ร่วมกับ Clindamycin แล้วมีอาการชาที่มือขวา เป็นอาการแพ้ยาหรือไม่ พยาบาล 2021-09-07 18:27:46
23 ผู้หญิงให้นมบุตรสามารถฉีด Sinovac ได้หรือไม่ ผู้มารับบริการ 2021-09-07 18:26:47
24 ต้องการทราบความคงตัวของยา ampicillin ใน 1.5% PDF เนื่องจากต้องการเตรียม ampicillin 500 mg ลง ใน 1.5%PDF ให้ผู้ป่วยไปที่บ้าน พยาบาล 2021-09-07 18:26:16
25 โรงพยาบาลพิมายมี Ethambutol ขนาดเท่าไหร่บ้าง แพทย์ 2021-09-07 18:24:51
26 ผู้ป่วยเด็กฉีด ampicillin q12h โดย run 09.00 21.00 แต่เนื่องจากญาติจะมารับเร็ว สามารถเลื่อ dose มาฉีดเวลา 16.00 ได้ไหม ซึ่ง interval จะเหลือ 6 ชั่วโมง พยาบาล 2021-09-07 18:23:07
27 Acetar สามารถให้ผสม กับ KCL ได้ไหม พยาบาล 2021-09-07 18:19:11
28 Maximum dose ของยา Furosemide ใน Neonate แพทย์ 2021-09-07 18:17:42
29 ยาหยอดตา Hista-oph หลังเปิดใช้แล้วต้องเก็บรักษาอย่างไร พยาบาล 2021-09-07 18:17:07
30 ผู้ป่วยหญิงให้นมบุตร เข้าโรงพยาบาลเพื่อมาทำหมัน แพทย์พบตัวพยาธิ ส่งตรวจพบเป็นพยาธิตัวตืด สามารถให้ Albendazole อย่างไร เภสัชกร 2021-09-07 18:16:37
31 ต้องการให้ Magnesium แบบรับประทาน สำหรับผู้ป่วย OPD โดยเทียบเท่า 50% Magnesium sulfate inj 4 ml IV drip in 4 hr x 3 day ควรให้ขนาดยาอย่างไร แพทย์ 2021-09-07 18:15:50
32 ผู้ป่วยรักษาเชื้อราที่เล็บด้วย Itraconazole แบบ pulse therapy แต่ผุ้ป่วย on simvastatin อยู่ ต้องแนะนำผู้ป่วยอย่างไร เภสัชกร 2021-08-18 07:54:38
33 "ผู้ป่วยหญิง GA 28+3wk มาด้วยอาการแสบท้อง ต้องการให้ ranitidine ได้หรือไม่" พยาบาล 2021-08-18 07:53:35
34 "แพทย์ต้องการ Dicloxacillin syr. ให้ ผู้ป่วยกลับไปทานยาต่อที่บ้าน ในขนาด 40 MKD เป็นเวลา 5 วัน ฝากเภสัชกรคำนวนยา และจำนวนยาที่จะจ่าย ปล. ตอนแรกแพทย์ order เป็น cloxacillin syr. ซึ่งไม่มีใน รพ.พิมาย" แพทย์ 2021-08-18 07:52:56
35 ผู้ป่วยหญิงไทย หนัก 53 กก. DX acute limb. occution ต้องการให้ Heparin สามารถให้ได้อย่างไร แพทย์ 2021-08-18 07:50:06
36 ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ Dicloxacillin ได้รับการ Dx UTI แพทย์ต้องการให้ Cef-3 ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-08-18 07:48:11
37 เด็ก อายุ 2 ขวบ สามารถใช้ Plasil ในการรักษาอาการอาเจียน ได้หรือไม่ พยาบาล 2021-08-18 07:47:32
38 Levophed drip max rate ได้เท่าไหร่ แพทย์ 2021-08-18 07:46:25
39 โรงพยาบาลพิมายมียา Keppra inj. หรือไม่ พยาบาล 2021-08-18 07:45:56
40 Fenofibrate ทำให้เกิด rhabdomyolysis ได้หรือไม่ เภสัชกร 2021-08-18 07:43:47
41 FAM MED สามารถสั่ง Vitamin D2 ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-08-18 07:42:45
42 Ursolin เป็นยาอะไร โรพงพยาบาลพิมายมีหรือไม่ แพทย์ 2021-08-18 07:42:16
43 รพ.ชุมพวง ต้องการเบิก Rhogam จาก รพ.พิมายต้องทำอย่างไร เภสัชกร 2021-08-18 07:41:05
44 Letrozole เป็นยาอะไร มีที่โรพงพยาบาลพิมาย หรือไม่ เภสัชกร 2021-08-18 07:40:28
45 ขนาดยา HBIG ในผู้ป่วยเด็กแรกเกิดที่แม่มี HbsAg positive พยาบาล 2021-08-18 07:38:35
46 ผู้ป่วยใช้ MST 10 mg เวลา 8.00 และ 20.00 น.เมื่อเข้า รพ. ผู้ป่วยต้องใส่ NG tube แพทย์ต้องการให้ยาขนาดเดิมอย่างไรได้บ้าง (เบิ้องต้น แพทย์ order เป็น MO syrup 10 mg po BID) แพทย์ 2021-08-18 07:37:53
47 ยาปลูกไฟธาตุอยู่ในบัญชียาหลักเหตุชาติหรือไม่ สูตินารีแพทย์สามารถสั่งใช้ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-08-06 20:12:27
48 แพทย์ต้องการรักษาผู้ป่วยด้วย eradicate h pylori สูตร Losec+amoxy+Klacid แต่ผู้ป่วยมี eGFR=8 ต้องปรับขนาดยาอย่างไร เภสัชกร 2021-08-06 20:11:35
49 depakin 200 mg สามารถบดเม็ดยาได้ไหม พยาบาล 2021-08-06 20:11:02
50 แพทย์สั่งใช้ augmentin โดยต้องการ amoxi 90 MKDay ต้องผสม augmentin และฉีดเท่าไหร่ ผู้ป่วยเด็กหนัก 9 Kg พยาบาล 2021-08-06 20:10:22
51 augmentin กับ cephalexin cross-hypersensitivity เท่าไหร่ สามารให้ยา augmentin หรือไม่ ;ผู้ป่วย แพ้ Cephalexin=Urticaria ทั่วร่างกาย พยาบาล พ 5 ทวนสอบก่อน admin ยา Augmentin พยาบาล 2021-08-06 20:09:31
52 Dexamethasone 20 mg IV OD สามารถบริหารอย่างไรได้บ้าง Ward 6 2021-07-17 13:23:54
53 ผู้ป่วยหญิงให้นมบุตร เข้าโรงพยาบาลเพื่อมาทำหมัน แพทย์พบตัวพยาธิ ส่งตรวจพบเป็นพยาธิตัวตืด สามารถให้ Albendazole อย่างไร แพทย์ 2021-04-07 01:52:36
54 ต้องการให้ Magnesium แบบรับประทาน สำหรับผู้ป่วย OPD โดยเทียบเท่า 50% Magnesium sulfate inj 4 ml IV drip in 4 hr x 3 day ควรให้ขนาดยาอย่างไร แพทย์ 2021-04-07 01:52:00
55 ผู้ป่วยรักษาเชื้อราที่เล็บด้วย Itraconazole แบบ pulse therapy แต่ผุ้ป่วย on simvastatin อยู่ ต้องแนะนำผู้ป่วยอย่างไร เภสัชกร 2021-04-07 01:50:56
56 ผู้ป่วยหญิง GA 28+3wk มาด้วยอาการแสบท้อง ต้องการให้ ranitidine ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-04-07 01:49:39
57 แพทย์ต้องการ Dicloxacillin syr. ให้ ผู้ป่วยกลับไปทานยาต่อที่บ้าน ในขนาด 40 MKD เป็นเวลา 5 วัน ฝากเภสัชกรคำนวนยา และจำนวนยาที่จะจ่าย ปล. ตอนแรกแพทย์ order เป็น cloxacillin syr. ซึ่งไม่มีใน รพ.พิมาย แพทย์ 2021-04-07 01:48:49
58 ผู้ป่วยหญิงไทย หนัก 53 กก. DX acute limb. occution ต้องการให้ Heparin สามารถให้ได้อย่างไร แพทย์ 2021-04-07 01:46:32
59 ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ Dicloxacillin ได้รับการ Dx UTI แพทย์ต้องการให้ Cef-3 ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-04-07 01:45:37
60 เด็ก อายุ 2 ขวบ สามารถใช้ Plasil ในการรักษาอาการอาเจียน ได้หรือไม่ พยาบาล 2021-04-07 01:44:38
61 Levophed drip max rate ได้เท่าไหร่ แพทย์ 2021-04-07 01:43:47
62 โรงพยาบาลพิมายมียา Keppra inj. หรือไม่ พยาบาล 2021-04-07 01:42:53
63 Fenofibrate ทำให้เกิด rhabdomyolysis ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-04-07 01:42:10
64 FAM MED สามารถสั่ง Vitamin D2 ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-04-07 01:41:37
65 Ursolin เป็นยาอะไร โรงพยาบาลพิมายมีหรือไม่ แพทย์ 2021-04-07 01:41:07
66 รพ.ชุมพวง ต้องการเบิก Rhogam จาก รพ.พิมายต้องทำอย่างไร เภสัชกร 2021-04-07 01:39:15
67 Letrozole เป็นยาอะไร มีที่โรพงพยาบาลพิมาย หรือไม่ แพทย์ 2021-04-07 01:38:25
68 ขนาดยา HBIG ในผู้ป่วยเด็กแรกเกิดที่แม่มี HbsAg positive พยาบาล 2021-04-07 01:37:29
69 ผู้ป่วยใช้ MST 10 mg เวลา 8.00 และ 20.00 น.เมื่อเข้า รพ. ผู้ป่วยต้องใส่ NG tube แพทย์ต้องการให้ยาขนาดเดิมอย่างไรได้บ้าง (เบิ้องต้น แพทย์ order เป็น MO syrup 10 mg po BID) แพทย์ 2021-04-07 01:36:30
70 ยาปลูกไฟธาตุอยู่ในบัญชียาหลักเหตุชาติหรือไม่ สูตินารีแพทย์สามารถสั่งใช้ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-04-07 01:35:45
71 แพทย์ต้องการรักษาผู้ป่วยด้วย eradicate H. pylori สูตร Omeprazole+Amoxycillin+Clarithromycin แต่ผู้ป่วยมี eGFR=8 ต้องปรับขนาดยาอย่างไร แพทย์ 2021-04-07 01:34:38
72 depakin 200 mg สามารถบดเม็ดยาได้ไหม พยาบาล 2021-04-07 01:32:43
73 แพทย์สั่งใช้ augmentin โดยต้องการ amoxycillin 90 MKDay ต้องผสม augmentin และฉีดเท่าไหร่ พยาบาล 2021-04-07 01:32:06
74 augmentin กับ cephalexin cross-hypersensitivity เท่าไหร่ สามารให้ยา augmentin หรือไม่ ;ผู้ป่วย แพ้ Cephalexin=Urticaria ทั่วร่างกาย พยาบาล พ 5 ทวนสอบก่อน admin ยา Augmentin พยาบาล 2021-04-07 01:30:31
75 B Fluid หลังผสมสารน้ำทั้ง 2 chambers เข้ากันแล้ว สามารถเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่ Ward 2021-04-02 11:10:22
76 ผู้ป่วยใช้ยา Bactrim (400/80) 4*2pc แต่ตอนนี้สั่ง NPO อยู่ สามารถ switch เป็นยาฉีดได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-17 20:25:28
77 หลังจากให้วัคซีน Rabies แบบ IM ไปแล้ว เข็มที่เหลือต้องให้วันที่เท่าไหร่บ้าง แพทย์ 2021-03-17 20:24:52
78 10% Calcium gluconate หลังผสมแล้วอยู่ได้นานเท่าไหร่ แพทย์ 2021-03-17 20:24:04
79 Acyclovir inj ผสมในสารน้ำใด แพทย์ 2021-03-17 20:23:30
80 แพทย์สั่ง Clindamycin inj และ Gentamicin inj. ทุก 8 ชั่วโมง สามารถให้ยาพร้อมกันได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-17 20:23:02
81 50% Magnesium sulfate สามารถผสมใน NSS ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-17 20:22:19
82 ยา Clindamycin หลังผสมกับ SWFI แล้วสามารถเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่ พยาบาล 2021-03-17 20:21:44
83 Amikacin ที่เปิดแล้ว สามารถเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่ พยาบาล 2021-03-17 20:21:11
84 สามารถผสม 0.9 NSS + vit Bco inj + KCl inj ร่วมกันได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-17 20:20:41
85 Cefotaxime หลังผสมแล้วสามารถเก็บไว้ใช้อีกได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-17 20:20:09
86 ผู้ป่วยมีภาวะ G6PD สามารถใช้ยา Clindamycin ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-17 20:19:26
87 ยาคุม Implanon คุมกำเนิดได้นานกี่ปี พยาบาล 2021-03-17 20:18:57
88 เด็กอายุ 4 ขวบ ต้องฉีด Influenza vaccine ขนาดเท่าไหร่ แพทย์ 2021-03-17 20:18:23
89 การใช้ยาทดแทน Penicillin G 5 mu inj แพทย์ 2021-03-17 20:17:20
90 ผู้ป่วยโรคตับ first diag DM สามารถใช้ยา Metformin หรือ Glipizide ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-17 20:16:52
91 วินิจฉัยผู้ป่วยมีหิดที่ pubic hair สามารถใช้ยาอะไรรักษาได้บ้าง แพทย์ 2021-03-17 20:16:19
92 ผู้ป่วยแพ้ยา Amoxycillin สามารถให้ยา ceftriaxone ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-17 20:15:32
93 ขนาดยา acyclovir รักษาอีสุกอีใสใน เด็กอายุ 9 ขวบ แพทย์ 2021-03-17 20:14:53
94 ผู้ป่วยแพ้ penicillin สามารถให้ Ceftriaxone ได้หรือไม่ มีโอกาสแพ้ยาหรือไม่ แพทย์ 2021-03-17 20:13:20
95 ผู้ป่วยโรคไต GFR น้อยกว่า 30 สามารถใช้ pioglitazone ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-17 20:09:21
96 เด็กถูกสุนัขกัด แต่มีประวัติแพ้ยา Amoxycillin สามารถใช้ยาใดได้บ้าง แพทย์ 2021-03-17 20:06:19
97 ขนาดยา Octreotide วิธีการผสมและการให้ยา แพทย์ 2021-03-17 20:00:54
98 case contact TB ผู้ป่วยเด็กเป็น G6PD ต้องใช้ยาอะไร แพทย์ 2021-03-17 20:00:11
99 Max dose ของ Furosemide แพทย์ 2021-03-17 19:59:31
100 Max dose ของ Manidipine แพทย์ 2021-03-17 19:49:13
101 Trazodone มีข้อดีแตกต่างจากยาจิตเวชอื่นอย่างไร แพทย์ 2021-03-17 19:48:38
102 มีผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่มีความดันสูง ขณะนี้ได้รับ Methyldopa 250 mg 1*3pc แต่ยังคุมความดันไม่ได้ จะสามารถเพิ่มขนาดยาไปสูงสุดเท่าไร แพทย์ 2021-03-17 19:44:12
103 เด็กมีภาวะ G6PD สามารถใช้ยา Clindamycin ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-17 19:43:38
104 คนไข้ diag Otitis media แต่มีประวัติแพ้ยา Amoxycillin สามารถให้ยาใดแทนได้บ้าง แพทย์ 2021-03-17 19:43:02
105 ผู้ป่วย GFR 20 ต้องให้ Ceftazidime ขนาดเท่าไร แพทย์ 2021-03-17 19:42:23
106 norfloxacin ต้องปรับขนาดในผู้ป่วยโรคไตหรือไม่ (ผู้ป่วย CKD GFR 25) แพทย์ 2021-03-17 19:41:50
107 มีนัดฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแต่ไม่สามารถมาตามนัดได้ สามารถมาฉีดก่อนวันนัดได้หรือไม่ ผู้มารับบริการ 2021-03-17 19:40:09
108 Max rate Nicardipine พยาบาล 2021-03-17 19:39:03
109 ยา Thiamine inj. สามารถให้แบบ IV push ได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-17 19:38:29
110 ขนาดยา Depakine inj. maintenance dose พยาบาล 2021-03-17 19:37:56
111 ขนาดยา Depakine loading dose ให้เท่าไหร่ และ rate เท่าไหร่ พยาบาล 2021-03-17 19:33:38
112 ยา Transamine ให้ทุกกี่ชั่วโมง แพทย์ 2021-03-17 19:33:07
113 แพทย์สั่งใช้ 12.5% DN/2 1000 ml ต้องผสมสารน้ำชนิดใด ปริมาตรเท่าใด พยาบาล 2021-03-17 19:32:32
114 Antivenum งูเขียว ต้องผสมใน NSS หรือ D5W ให้นานเท่าไหร่ พยาบาล 2021-03-17 19:31:54
115 ผู้ป่วยฉีดยา Streptomycin 700 mg ต้องผสม SWFI เท่าไหร่และฉีดเท่าไหร่ พยาบาล 2021-03-17 19:31:08
116 แพทย์สั่งฉีด Enoxaparin ในผู้ป่วย CA ที่มีก้อนที่ท้อง โดยปกติจะฉีดเข้าหน้าท้อง แต่ในผู้ป่วยรายนี้สามารถฉีดที่อื่นได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-17 19:30:33
117 ยา Haloperidol สามารถให้ IV push ได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-17 19:29:56
118 การบริหารยา Depakine 800 mg พยาบาล 2021-03-17 19:29:17
119 ผู้ป่วย refer จากรพ.มหาราชให้ไปฉีด Penicillin G Benzathine ขนาดยา 1.2 mu ต้องผสม SWFI เท่าไหร่ พยาบาล 2021-03-17 19:27:59
120 แพทย์สั่ง drip Antvenum งูเขียวหางไหม้ 3 vial ต้องผสมสารน้ำใด drip นานเท่าไร พยาบาล 2021-03-17 19:26:57
121 Macrogol 4000 1 ซองผสมน้ำปริมาตรเท่าไร พยาบาล 2021-03-17 19:26:21
122 Calcium gluconate 10 ml + D5W 50 ml สามารถ drip ใน 30 นาที ได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-17 19:25:38
123 Max dose Lercanidipine เป็นเท่าไหร่ แพทย์ 2021-03-17 19:17:57
124 ยา Lercanidipine ต้องกินก่อนหรือหลังอาหาร พยาบาล 2021-03-17 19:16:00
125 Anti-venom งูเขียวหางไหม้ ต้อง IV drip นานเท่าไหร่ พยาบาล 2021-03-17 19:13:26
126 เด็กอายุ 1 ขวบเป็นแผลร้อนในสามารถใช้ยา kenalog ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-17 19:12:53
127 ยาถ่ายพยาธิ Albendazole ต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนหรือไม่ แพทย์ 2021-03-17 19:12:12
128 ยา Ceftriaxone แพทย์สั่ง 1 g IV สามารถผสม SWFI แล้วให้แบบ IV slowly push ได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-17 19:04:42
129 ยา Ampicillin สามารถให้แบบ IV push ได้หรือไม่ หรือต้องให้แบบ IV infusion พยาบาล 2021-03-17 19:04:06
130 ยา Hydralazine inj. ต้อง dilute หรือไม่ พยาบาล 2021-03-17 19:01:56
131 ผู้ป่วยใส่ NG tube สามารถแกะแคปซูล Phenytoin 100 mg ให้ทาง NG tube ได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-17 19:00:26
132 ผู้ป่วยใส่ NG tube สามารถบดยา Sodium valproate 500 mg ให้ผู้ป่วยได้หรือไม่ ถ้าใช้ไม่ได้ มียาตัวใดทดแทน แพทย์ 2021-03-17 18:59:53
133 ยา Benztropine ให้ทาง IV ต้องเจือจางยาหรือไม่ พยาบาล 2021-03-17 18:59:18
134 ถ้าต้องการให้ Hydrocortisone แบบ IV drip ต้องผสมในสารน้ำเท่าไร พยาบาล 2021-03-15 21:39:19
135 ยา Ceftriaxone แพทย์สั่ง 1 g IV สามารถผสม SWFI แล้วให้แบบ IV slowly push ได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-15 21:38:44
136 ยา Ampicillin สามารถให้แบบ IV push ได้หรือไม่ หรือต้องให้แบบ IV infusion พยาบาล 2021-03-15 21:38:12
137 ยา Hydralazine inj. ต้อง dilute หรือไม่ พยาบาล 2021-03-15 21:37:27
138 ผู้ป่วยใส่ NG tube สามารถแกะแคปซูล Phenytoin 100 mg ให้ทาง NG tube ได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-15 21:36:37
139 ผู้ป่วยใส่ NG tube สามารถบดยา Sodium valproate 500 mg ให้ผู้ป่วยได้หรือไม่ ถ้าใช้ไม่ได้ มียาตัวใดทดแทน แพทย์ 2021-03-15 21:36:10
140 ยา Benztropine ให้ทาง IV ต้องเจือจางยาหรือไม่ พยาบาล 2021-03-15 21:35:24
141 แพทย์สั่ง Hydrocortisone 200 mg IV drip in 24 hr ต้องผสมในสารน้ำใด พยาบาล 2021-03-15 21:34:46
142 Diclofenac inj. ถ้าไม่ให้ยาทาง IM แล้วสามารถให้ทางอื่นได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-15 21:33:45
143 แพทย์สั่ง 10%DN/5 500 ml ต้องใช้ glucose เท่าไหร่ พยาบาล 2021-03-15 21:18:01
144 แพทย์สั่ง Albumin 100 ml IV drip in 1 hr ต้องผสมสารน้ำก่อนให้ยาหรือไม่ พยาบาล 2021-03-15 21:17:20
145 Vitamin K สามารถ dilute ด้วยน้ำก่อนให้คนไข้ทานได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-15 21:15:48
146 ในโรงพยาบาลมี Phenytoin แบบเม็ด 100 mg ที่แบ่งเม็ดยาได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-15 21:15:12
147 Octreotide IV stat ต้อง dilute ยาในสารน้ำหรือไม่ พยาบาล 2021-03-15 21:13:36
148 แพทย์สั่ง Omeprazole 80 mg IV drip ต้องผสมกับสารน้ำอะไร ใช้เวลา drip นานเท่าไหร่ พยาบาล 2021-03-15 21:12:06
149 Max dose Nicardipine คือเท่าไหร่ พยาบาล 2021-03-15 21:11:04
150 ข้อมูล antidote เห็ดพิษ เภสัชกร 2021-03-15 21:10:23
151 ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยา ยา Fluorouracil และยา Leucovorin มีอาการท้องเสียมาก เกิดจากยาทั้งสองตัวนี้หรือไม่ มีวิธีการแก้ไขอย่างไร แพทย์ 2021-03-15 21:09:02
152 การจัดการ phlebitis จาก Amiodarone เภสัชกร 2021-03-15 21:08:29
153 ยา Pioglitazone มี ADR ทำให้บวมได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-15 21:07:57
154 ยา Lercanidipine มี ADR ทำให้บวมได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-15 21:07:26
155 ยา Haloperidol , Benzhexol , Lorazepam มีตัวใดที่ทำให้เกิดภาวะ hyponatremia หรือไม่ แพทย์ 2021-03-15 21:02:44
156 การใช้ PEG มีข้อแตกต่างจาก Swiff อย่างไร / ข้อดี-ข้อเสีย พยาบาล 2021-03-15 21:02:12
157 ผลเสียของการใช้ Ciprofloxacin ในหญิงให้นมบุตร พยาบาล 2021-03-15 20:56:50
158 10% Calcium gluconate 1 amp มี Calcium กี่มิลลิกรัม แพทย์ 2021-03-13 14:41:40
159 ป่วย on warfarin ต้องการสั่งยาแก้ปวด สามารถสั่ง Tramadol ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-13 14:40:49
160 ยา Prednisolone ทำให้ค่า INR ในเลือดสูงขึ้นได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-13 14:40:13
161 ยา Prednisolone สามารถใช้ในหญิงให้นมบุตรได้หรือไม่ ต้องการให้ในระยะสั้นๆ ประมาณ 5 วัน แพทย์ 2021-03-13 14:39:32
162 ยา CPM สามารถใช้ในหญิงให้นมบุตรได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-13 14:38:59
163 ยา Clindamycin สามารถใช้ในหญิงให้นมบุตรได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-13 14:38:09
164 ยา Metronidazole สามารถใช้ในหญิงให้นมบุตรได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-13 14:37:37
165 ยา Tramadol สามารถใช้ในคนท้องได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-13 14:29:16
166 หญิงตั้งครรภ์สามารถใช้ยา Tamiflu ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-13 14:28:46
167 หญิงให้นมบุตรสามารถใช้สมุนไพรเพชรสังฆาตได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-13 14:27:02
168 สามารถใช้ Fluimucil ในผู้ป่วยตั้งครรภ์ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-13 14:26:33
169 ผู้ป่วยตั้งครรภ์สามารถใช้ยา Buscopan ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-13 14:26:03
170 หญิงตั้งครรภ์สามารถใช้ยา Roxithromycin ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-13 14:25:31
171 ผู้ป่วยกำลังตั้งครรภ์เป็นเชื้อราที่เล็บ สามารถให้ยาตัวได้บ้าง แพทย์ 2021-03-13 14:24:46
172 ยา PTU ใช้ในหญิงให้นมบุตรได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-13 14:23:56
173 ต้องการสั่งใช้ยาลดกรดในกระเพาะ ยา Omeprazole สามารถใช้ในหญิงให้นมบุตรได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-13 14:22:58
174 โรงพยาบาลพิมาย มียาหยอดตารักษาต้อหินตัวไหนบ้าง แพทย์ 2021-03-13 14:22:01
175 หากต้องการมารักษาต่อที่ รพ พิมาย สอบถามว่า รพ พิมายมียาฉีดอินซูลิน Levemir หรือไม่ พยาบาล 2021-03-13 14:15:27
176 ยา Magnesium oxide แคปซูล มีขนาดการให้ยาเท่าไหร่ แพทย์ 2021-03-13 14:14:35
177 ยาฉีดที่มีในโรงพยาบาลพิมาย ที่พลาสติก PVC มีผลต่อความคงตัวของยา เภสัชกร 2021-03-13 14:12:18
178 ความแรงของ Albumin ที่มีในโรงพยาบาล และขนาดยา แพทย์ 2021-03-13 14:11:04
179 ในรพ.พิมาย มี transdermal patch แก้ปวดหรือไม่ แพทย์ 2021-03-13 14:09:59
180 ยานวดในโรงพยาบาลมียาอะไรบ้าง แพทย์ 2021-03-13 14:05:58
181 ต้องการสั่งใช้ Benzyl benzoate 12.5% ต้องผสมอย่างไร แพทย์ 2021-03-13 14:05:10
182 ในโรงพยาบาลมี Magnesium แบบกินหรือไม่ แพทย์ 2021-03-13 14:02:23
183 ยาฉีด Streptomycin สามารถฉีดที่ รพสต ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-13 13:49:16
184 ผู้ป่วยรับยาประจำ รพ.มหาราช ต้องการมารับยาต่อ รพ.ใกล้บ้าน รพ.พิมายมี Minoxidil syrup หรือไม่ พยาบาล 2021-03-13 13:47:44
185 ในโรงพยาบาลพิมายมี Ethambutol ขนาดเท่าใด แพทย์ 2021-03-13 13:47:02
186 Ciprofloxacin แบบเม็ด ในโรงพยาบาลมีขนาดเท่าไร แพทย์ 2021-03-13 13:45:40
187 rocuronium ต้องเก็บรักษาแบบใด เภสัชกร 2021-03-11 22:08:35
188 succunylcholine ต้องเก็บรักษาแบบใด เภสัชกร 2021-03-11 22:07:58
189 Etomidate inj. ต้องเก็บรักษาแบบใด เภสัชกร 2021-03-11 22:07:26
190 Cefixime มี pharmacokinetic แบบใด เภสัชกร 2021-03-11 22:05:54
191 Doxycycline มีอาการข้างเคียงเกี่ยวกับผิวหนังอะไรบ้าง เภสัชกร 2021-03-11 22:05:08
192 Doxycycline มีอาการข้างเคียงเกี่ยวกับผิวหนังอะไรบ้าง เภสัชกร 2021-03-11 22:05:08
193 จะสามารถผสม Augmentin ใน D5W ได้ไหม พยาบาล 2021-03-11 22:04:27
194 ผู้ป่วยได้รับ Clindamycin 600 mg iv q8hr และ Ceftazidime 2 g q8hr จะต้องประยาตัวใดไหม เมื่อผู้ป่วยมี eGFR 51 ml/min/1.73 m2 เภสัชกร 2021-03-11 22:03:41
195 ผู้ป่วยได้รับ Clindamycin 600 mg iv q8hr และ Ceftazidime 2 g q8hr จะต้องประยาตัวใดไหม เมื่อผู้ป่วยมี eGFR 51 ml/min/1.73 m2 เภสัชกร 2021-03-11 22:03:41
196 เมื่อแกะ Augmentin ออกมาจากบรรจุภัณฑ์แล้วสามารถเก็บไว้นานเท่าไหร่ พยาบาล 2021-03-11 22:02:42
197 ผู้ป่วยที่มี CrCl = 13 mg/min สามารถ ใช้ colchicine ใน regimen ใด เภสัชกร 2021-03-11 22:02:01
198 Nalador สามารถใช้ตัวทำละลายอื่นได้หรือไม่ เภสัชกร 2021-03-11 22:01:16
199 โรงพยาบาลพิมายมี Chloralhydrate หรือไม่ แพทย์ 2021-03-11 21:58:53
200 Streptomycin สามารถฉีด IV ได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-11 21:58:06
201 สามารถเบิก propofol ที่ห้องยา OPD ได้ หรือไม่ พยาบาล 2021-03-11 21:56:55
202 โรงพยาบาลพิมายมี Etomidate หรือไม่ แพทย์ 2021-03-11 21:52:33
203 โรงพยาบาลพิมายมี Etomidate หรือไม่ แพทย์ 2021-03-11 21:52:33
204 ห้องยา OPD มีการ stock NSS ขนาด 250 mL หรือไม่ พยาบาล 2021-03-11 21:51:42
205 จะสามารถเบิก Nalador นอกเวลาทำการได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-11 21:50:18
206 แพทย์สั่ง B1 100 mg IV เภสัชกรจ่าย B co 1 amp สามารถใช้แทนกันได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-11 21:49:16
207 โรงพยาบาลพิมายมี Dexamethasone inj. ความแรงเท่าใด เภสัชกร 2021-03-11 21:48:31
208 Fluconazole ในโรงพยาบาลมีขนาดเท่าใด แพทย์ 2021-03-11 21:46:31
209 Cefoxitin มีการบริหารอย่างไรบ้าง พยาบาล 2021-03-11 21:42:49
210 Cefoxitin ต้องใช้อะไรผสม พยาบาล 2021-03-09 22:07:48
211 Ranitidine มีในโรงพยาบาลพิมายรูปแบบใดบ้าง พยาบาล 2021-03-09 22:06:33
212 Zinc sulfate solution มีที่ โรงพยาบาลพิมายไหม พยาบาล 2021-03-09 22:05:47
213 Amlodipine ในโรงพยาบาลพิมายมีกี่บริษัท แพทย์ 2021-03-09 22:04:50
214 หากต้องการใช้ Fluconazole 200 mg รักษา Tinea coporis มี regimen การใช้อย่างไร แพทย์ 2021-03-09 22:03:23
215 Nicardipine ในบัญชียาโรงพยาบาลพิมายเป็น HAD หรือไม่ พยาบาล 2021-03-09 22:02:18
216 ตัวละลาย nalador ระบุวัน Exp 07/20 สามารถใช้ได้ถึงวันไหน พยาบาล 2021-03-09 22:00:52
217 Lercarnidipine มีข้อห้ามใช้ที่ CrCl เท่าไหร่ แพทย์ 2021-03-09 21:59:49
218 Depakine 200 mg สามารถบดให้ทาง tube ได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-09 21:58:28
219 E.KCl ของโรงพยาบาลพิมาย มีความแรงเท่าใด พยาบาล 2021-03-09 21:57:27
220 Cetirizine สามารถสั่ง 1x3 ได้หรือไม่ มี max dose ที่เท่าไหร่ พยาบาล 2021-03-09 21:55:29
221 ผู้ป่วยใช้ยา Verapamil อยู่ สามารถส่งไปรับยาที่ รพ.สต. ได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-09 21:54:09
222 แพทย์ intern สามารถสั่งใช้ Gabapentin ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-09 21:53:09
223 หญิงให้นมบุตรสามารถใช้ Albendazole ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-09 21:51:17
224 ได้ยาหยอดตา 2 ตัว ต้องหยอดตัวไหนก่อน ผู้มารับบริการ 2021-03-09 21:50:10
225 โรงพยาบาลพิมายมี vitamin b1 รูปแบบยาฉีดหรือไม่ แพทย์ 2021-03-09 21:48:56
226 แพทย์ต้องการสั่ง 50% Glycerin เพื่อให้ผู้ป่วยทานลดความดันลูกตา จะสามารถสั่งยาได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-09 21:47:39
227 โรงพยาบาลพิมายมี Dobutamine inj. ความแรงเท่าใด แพทย์ 2021-03-09 21:45:59
228 โรงพยาบาลพิมายมี erythropoietin กี่ ยี่ห้อ แพทย์ 2021-03-09 21:45:02
229 Metronidazole ต้องปรับตามไตหรือไม่ แพทย์ 2021-03-09 21:43:19
230 Diazepam ต้องเจือจางก่อนฉีดหรือไม่ พยาบาล 2021-03-09 21:40:33
231 Ceftriaxone สามารถฉีดเข้ากล้ามเนื้อได้มากที่สุดที่กรัม พยาบาล 2021-03-09 21:38:58
232 RESER® คือยาอะไร แพทย์ 2021-03-09 21:37:51
233 แพทย์สั่ง Vitamin Bco 2 mL IV OD ไปฉีดต่อ รพ.สต. ต้องจัดยาอย่างไร เภสัชกร 2021-03-09 21:35:52
234 ระบุยาต่อไปนี้ Cloxacillin สามารถผสมใน D5W ได้ หรือไม่ พยาบาล 2021-03-09 21:34:41
235 Terbutaline ใช้ในขนาดเท่าไหร่ แพทย์ 2021-03-09 21:33:12
236 Terbutaline แบบเม็ดในโรงพยาบาลพิมายมีขนาดเท่าไหร่ แพทย์ 2021-03-09 21:31:57
237 Meropemen หลังละลายแล้วอยู่ได้นานเท่าไหร่ พยาบาล 2021-03-09 21:30:48
238 Norfloxacin ใช้ขนาดเท่าใดใน AGE แพทย์ 2021-03-09 21:27:53
239 Penicillin G sodium สามารถเก็บได้กี่วันหลังละลายยาด้วย SWFI แล้ว พยาบาล 2021-03-09 21:23:26
240 รพ.พิมาย มียา Primaqiun หรือไม่ แพทย์ 2021-03-09 21:22:21
241 แพ้ cefazolin สามารถใช้ tetracyclin ได้หรือไม่ สามารถ cross allergy ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-09 21:20:21
242 rTPA ผสมแล้วอยู่ได้นานเท่าไหร่ พยาบาล 2021-03-09 21:17:33
243 สามารถเบิก KCl inj. มาไว้ก่อนได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-09 21:14:46
244 Clindamycin ในโรงพยาบาลพิมายมีรูปแบบใดบ้าง แพทย์ 2021-03-09 21:13:05
245 Tamsulosin กับ doxazocin มีกลไกเดียวกันหรือไม่ แพทย์ 2021-03-09 21:12:02
246 หากผู้ป่วยแพ้ยา Amoxycillin สามารถให้ triple therapy สูตรใดได้ แพทย์ 2021-03-09 21:10:41
247 Lugor’s solution ที่มีมีความแรงเท่าใด แพทย์ 2021-03-09 21:09:16
248 โรงพยาบาลพิมายมี Lugor’s solution หรือไม่ แพทย์ 2021-03-09 21:07:26
249 ขณะ drip magnesim sulfate อยู่ ผู้ป่วยมีอาการรอบตากระตุก หน้าตึงๆ ไม่มีอาการอื่นร่วมด้วย เป็นอาการแพ้ยาเหรอไม่ พยาบาล 2021-03-07 23:45:13
250 สามารถให้ pethidine ในคนไข้แพ้ tramadol ได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-07 23:43:58
251 Doxazocin ในโรงพยาบาลพิมายมีขนาดเท่าใด พยาบาล 2021-03-07 23:42:54
252 Risperidone(2)4hs + Perphenazine 16mg/d+ Benzhexol 5mg/d ใช้ในคนหญิงให้นมบุตรได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-07 23:42:00
253 คนไข้เด็กแพ้ penicillin กินยาเม็ดไม่ได้ ต้องการ ATB ที่คลุม stap แพทย์ 2021-03-07 23:40:52
254 แพทย์ order Gentamycin 75 mg IV q8hr ต้อง drip ในกี่นาที หรือ IV push ได้เลย พยาบาล 2021-03-07 23:39:29
255 หากผู้ป่วยแพ้ยา Amoxycillin สามารถใช้ cefdinir ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-07 23:38:35
256 โรงพยาบาลพิมายมียาฆ่าเชื้อราแบบป้ายเพื่อทาในปากหรือไม่ ทันตแพทย์ 2021-03-07 23:37:40
257 โรงพยาบาลพิมายมี spironolactone และ Furosemide ในรูปแบบ Suspension หรือไม่ แพทย์ 2021-03-07 23:36:19
258 cefotaxime สามารถฉีดวิธีอื่นนอกจาก IV infusion ได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-07 23:35:18
259 Calcium gluconate 1 GM IV drip -->(1)ใช้ diluent อะไร (2)rate เท่าไหร่ พยาบาล 2021-03-07 23:33:33
260 Simvastatin involved loss of libido?? แพทย์ 2021-03-07 23:32:26
261 ibuprofen ให้ในหญิงให้นมบุตรได้หรือไม่ เภสัชกร 2021-03-07 23:31:23
262 แพทย์ต้องการ ใช้ Augmentin ในผู้ป่วยเด็ก ต้องการ Augmentin โดยที่มี amoxi 200 mg IV ต้องผสม dilute และผสมอย่างไร แพทย์ 2021-03-07 23:28:03
263 คนไข้แพ้ cefixime แบบ mp rash จะสามารถให้ cefazolin สามารถแพ้ข้ามกันได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-07 23:26:39
264 แพทย์ order 10%calcium gluconate 5 amp in NSS 100 mL IV drip 25 mL/hr ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-07 23:25:05
265 Clindamycin IV สามารถให้ในหญิงให้นมบุตรได้หรือไม่ ยาออกมาทางน้ำนมหรือไม่ แพทย์ 2021-03-07 23:23:48
266 ผู้ป่วย ถูก dx definite prednisolone hypersensitivity สามารถใช้ corticosteroids ตัวไหนได้บ้างเพื่อควบคุมอาการแพ้ สามารถใช้ hydrocortisone IV ได้หรือไม่ แพทย์ 2021-03-07 23:22:29
267 แพทย์สั่งใช้ hydrocortisone 200 mg IV พยาบาลต้องการทราบว่าสามารถบริหารได้อย่างไรบ้าง พยาบาล 2021-03-07 23:19:21
268 case septic shock =>Levophed drip max rate ได้เท่าไหร่ พยาบาล 2021-03-07 23:17:49
269 Cetirizine 10 mg สามารถใช้ในหญิงตั้งครรภ์ 6 wk ได้หรือไม้ แพทย์ 2021-03-07 23:16:11
270 Enalapril 15 mg/d ควรสั่งใช้ regimen ใดระหว่าง Enalapril 5 mg 3*1 pc หรือ enalapril 5 mg 1.5*2 pc แพทย์ 2021-03-07 23:14:40
271 Dopamine 500 mg IV drip max rate เท่าไหร่ drip 30 min ได้หรือไม่ พยาบาล 2021-03-07 23:09:04
272 Pennicillin G Benzathine 1.2 MU/vial ต้องผสมอย่างไร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2021-03-07 23:05:18
273 Benzatine Penicillin G ฉีดอย่างไร รักษาสิฟิลิส พยาบาล 2021-03-07 22:57:16
274 ยาปลูฟไฟธาตุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติไหม สูตินารีแพทย์สามารถสั่งใช้ได้เลยหรือไม่ แพทย์ 2021-03-05 14:52:21