บัญชียา

# เรื่อง
1 Clomifene citrate 50 mg tab.(X)
2 stavudine 30 mg. cap.(C)
3 Efavirenz 200 mg. tab
4 Ritonavir 100 mg cap (B)
5 Efavirenz 600 mg tab.(C)
6 Ertapenem 1 g inj.[B]
7 Tramadol 50 mg cap. (C)
8 Sodium valproate syr. 200 mg/ml (60 ml)
9 Sodium valproate 200 mg (D)
10 Bactrim 480 mg/5 ml inj.
11 Dicloxacillin syr. 62.5 mg/5 ml (60 ml)
12 Amphotericin-B 50 mg inj. [B]
13 Streptomycin 1 g inj.
14 Zidovudine 300 mg cap.(C) ***
15 AZT syr.10 mg/ml (60 ml)(C)
16 Nevirapine susp. 10 mg/ml(C)
17 Fluconazole 200 mg cap. (C)
18 Ferrous Drop 15 mg/0.6 ml (A)
19 Dopamine 250 mg/10 ml inj. (C)
20 Dobutamine 250 mg inj. [B]
21 Simvastatin 10 mg tab. (X)
22 ไพลวาน่า ครีม 15 กรัม
23 FUROSEMIDE 500 mg tab.[C] ***
24 Omeprazole 20 mg cap. [C]
25 Methyldopa 250 mg tab. (B)
26 เพชรสังฆาต
27 Methimazole 5 mg tab. (D)
28 Exluton (Lynestrenol) 0.5 mg tab.[D]
29 Mixtard แบบปากกา ( 300 unit/3ml )
30 NPH แบบปากกา (300 unit/3 ml )
31 Regular แบบปากกาl inj 300 iu/3ml(B)
32 RI 1 unit/dose(B)
33 Pyridostigmine 60 mg tab.(B)
34 Ketotifen syr. 1 mg/5 ml (60 ml)
35 Berodual (0.5+1.25 mg) 4 ml nebulizer
36 BUDESonide 200 mcq (200 doses)(B)
37 EKCl-240 ml (20 mEq/15 ml)
38 Ranitidine 50 mg/2 ml inj. [B]
39 40 mg SIMVASTATIN tab.(X)
40 Losartan 50 mg tab.(C2/D3)
41 Meloxicam 7.5 mg tab. (C/D3rd)(NED)
42 Glucosamine sulfate 1500 mg [C](NED)
43 Tazocin inj. 4.5 g(Tazo(B)+Piper(B))(ง)
44 Sulperazone 1 g inj. (ง)
45 Warfarin 3 mg tab. (X)(เม็ดสีฟ้า) ***
46 5 mg WARFARIN tab. (เม็ดสีชมพู) [X] ***
47 Lidocaine 1%+Glycerine 15 ml(NED)
48 Misoprostol (Cytotec) 200 mcg tab.[X]
49 CALcium+VIT C+D (เม็ดฟองฟู่)
50 Imipenem 500mg+Cilastatin Sod.(C)(ง)
51 ท่อใส่เข้าท้องสำหรับฟอกเลือดแทนไตแบบถาวร ชนิดตรง
52 ท่อใส่เข้าท้องสำหรับฟอกเลือดแทนไตแบบถาวร ชนิดก้นหอย
53 300 mg GABAPENTIN cap. (C)
54 Gabapentin 100 mg cap. (C)
55 Oseltamivir (Tamiflu) 45 mg cap.[C]
56 Oseltamivir (Tamiflu) 75 mg cap
57 Tamiflu susp. 15 mg/ml (35 ml)
58 Tamiflu susp. 15 mg/ml (45 ml)
59 Sodium bicarbonate ear drop 10 ml
60 BCG (C)
61 HBV1
62 HBV2
63 HBV3
64 HBV4
65 DTP/OPV 1
66 DTP/OPV 2
67 DTP/OPV 3
68 DTP/OPV 4
69 DTP/OPV 5
70 DTP/OPV (ผู้ป่วยนอก)
71 DTP-HB
72 DTP-HB-OPV1
73 DTP-HB-OPV2
74 DTP-HB-OPV3
75 Measle
76 Measle(ผู้ป่วยนอก)ส่งเสริม
77 MR vaccine
78 ขมิ้นชัน
79 เจลพริก 30 กรัม
80 ฟ้าทะลายโจร แคปซูล
81 ยาอมมะแว้ง รสบ๊วย
82 หญ้าหนวดแมว 3 กรัม (ยาชง)
83 ยาแก้ไอมะขามป้อม 60 ซีซี
84 ยาชงชุมเห็ดเทศ
85 ยาหอมบำรุงหัวใจ แก้ลมวิงเวียน
86 ยาชงขิง
87 ยาเลือดงามแคปซูล (18 เม็ด)
88 ยาชงเขียวหอม
89 ยาจันทน์ลีลา
90 ยาเถาวัลย์เปรียง
91 ยาชงรางจืด 2 กรัม
92 ยาชงหญ้าดอกขาว
93 หญ้าปักกิ่งยาชง
94 ลูกประคบสมุนไพร
95 ยาแผนไทยที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
96 ยาบำรุงโลหิต
97 ยาไฟห้ากอง
98 ยาอุดมโอสถน้อย (ยาลูกกลอน)
99 Capsaicin เจลพริก 15 กรัม
100 Sulfasalazine EC 500 mg tab. [D]
101 Fosfomycin 2 g inj. [B]
102 Transpore 4" x 10 yds.
103 กระบอกฉีดยาแก้ว 10 cc.
104 กระบอกฉีดยาแก้ว 2 cc.
105 กระบอกฉีดยาแก้ว 20 cc.
106 กระบอกฉีดยาแก้ว 5 cc.
107 กระบอกฉีดยาแก้ว 50 cc.
108 กระบอกฉีดยาแก้ว Irrigate 50 cc.
109 เฝือก 6"
110 พลาสเตอร์ปิดแผล (Tensoplast)
111 พลาสเตอร์ผ้า 12 x 1" x 10 yds.
112 พลาสเตอร์ผ้า 24 x 1/2" x 10 yds.
113 ไม้ pap smer
114 สำลีรองเฝือก 3"
115 สำลีรองเฝือก 4"
116 สำลีรองเฝือก 6"
117 oxygen cylinder (tank)
118 ไม้ดามแขน
119 ไม้ดามขา
120 cloRAZEPATE 5 mg tab.[D]
121 Clozapine 25 mg tab. (B)
122 CLOZAPINE 100 mg tab. [B]
123 MTV drop 15 ml
124 Vitamin E 50 iu/ml (15 ml) [A]
125 hydroxyurea 500 mg tab.[D]
126 Smecta 3 g. powder(NED)
127 Risperidone 1 mg tab.(C)
128 Sertraline 50 mg tab. (C)
129 TRAZOdone 50 mg tab. [C]
130 Sodium valproate-SR 500 mg tab. [D]
131 Enoxaparin 60 mg/0.6 ml syringe [B]
132 CLONAzepam 0.5 mg tab. [D]
133 Tolvon [Mianserine] 10 mg tab.[B]
134 CLONAZEPAM 2 mg tab. [D]
135 Levofloxacin 500 mg tab[C] ***
136 RISPERIDONE 2 mg tab. [C]
137 Cholestyramine 4 g.[C]
138 25 mg NORTRIPTYLLINE tab. [D]****
139 Nifedipine-SR 20 MG capsule.[C]
140 Clobetasol scalp,60 ml
141 Alfacalcidol 0.25 mcg tab. [C]
142 Melleril [Thioridazine][C]
143 Atorvastatin 40 mgtab[X]
144 Pioglitazone 15 mg tab. [C] ***
145 MELLERIL [Thioridazine][C]
146 Naproxen 250 mg tab. [B/D3]
147 Nortriptylline 10 mg tab. [D]****
148 Benadryl 25 mg cap.[B]
149 dT VACCINE 0.5 ml/dose
150 TPN for newborn สูตร1
151 Intralipid 20% (TPN เด็ก)
152 cefuroxime 750 mg inj.[B]
153 TPN 1,000 ml
154 Vitamin D2 (Ergocalciferol) 20,000 iu
155 Amiodarone 200 mg tab.[D]
156 Dexamethasone tab 0.5 mg[C]
157 Diclofenac 25 mg tab.(B/D3)
158 Ciprofloxacin inj. 200 mg/100 ml [C]
159 CIPROfloxacin 250 mg tab. (C) ***
160 Imiquimod cream 250 mg
161 Levofloxacin 750 mg inj.[C]
162 Mupirocin oint.2% (5 g)
163 Lidocaine 2% jelly 5g(NED)
164 Isordil sublingual 5 mg tab. (C)
165 Cyclo-Phosphamide 50 mg (X)
166 Ketamine 50 mg/ml inj.[D]
167 Bupivacaine Spinal 0.5% Heavy inj.
168 Lidocaine Hcl inj. 2% 1 ml
169 Lidocaine Hcl inj. 2% + EPI 1 ml
170 Thiopentone sodium 1 g inj.
171 Lidocaine HCl spray, 10% 80 gm.
172 Paracetamol 500 mg tab.(B)
173 Allopurinol 100 mg tab.(C)***
174 ASPIRIN 300 mg tab. (C/D3rd)
175 Clopidogrel 75 mg tab. (B)
176 Ibuprofen 200 mg tab. (B/D3rd)
177 Ibuprofen syr. 100 mg/5 ml (60 ml)
178 Paracetamol 325 mg tab.(B)
179 Colchicine 0.6 mg tab.(D)
180 Paracetamol syr. 120 mg/5 ml (60 ml)
181 Paracetamol 300 mg/2 ml inj.[B]
182 MST morphine 10 mg tab. (C/D)
183 Morphine sulfate syr. 10 mg/5 ml (60 ml)
184 MTX - Methotrexate 2.5 mg tab ( X) ***
185 Morphine sulfate 10 mg/ml inj.
186 Pethidine 50 mg/ml inj.[B]
187 Naloxone
188 Activated charcoal 10 g powder
189 Albendazole susp. 400 mg/10 ml, 10 ml
190 Pralidoxime (2PAM) 1 g inj.
191 Streptokinase 1.5 MU inj.
192 Carbamazepine 200 mg tab. (D) ***
193 Phenobarbital 60 mg tab.[D] ***
194 Phenytoin 100 mg cap.(D) ***
195 Phenytoin 50 mg tab. (D) ***
196 Diazepam 10 mg/2 ml inj.D]
197 Magnesium sulfate 50% 2 ml (1 g)
198 Magnesium sulfate 60 ml (20.25mEq/5ml)
199 Betahistine 6 mg tab.
200 Zinc sulfate solution in 30 ml
201 Phenytoin 250 mg/5 ml inj.[D]
202 CPM 4 mg tab. (B) ***
203 CPM syr. 2 mg/5 ml (60 ml)
204 CPM 10 mg/ml inj.[B]
205 Ethambutol 500 mg tab.(C)
206 Amoxycillin 500 mg cap. (B)
207 Bactrim 400/80 mg tab. (C,D3rd)***
208 dicloXACILLIN 250 mg cap. (B)
209 Dapsone 100 mg tab.(C) ***
210 Doxycycline 100 mg cap. (D) ***
211 Ethambutal 400 mg tab. (C)
212 Griseofulvin 500 mg tab. (C)
213 Isoniazid (C) ***
214 Metronidazole 200 mg tab. (B) ***
215 Amoxycillin 250 mg cap. (B)
216 Penicillin V 125 mg tab. (B)
217 Penicillin V 250 mg tab. (B) ***
218 Praziquantel 600 mg tab. (B)
219 Albendazole 200 mg.(C)
220 Pyrazinamide 500 mg tab. [C]
221 Rifampicin 300 mg cap. (C)
222 Rifampicin 450 mg cap. (C)
223 Chloroquine 250 mg tab.(C) ***
224 Quinine sulfate 300 mg tab.[X]
225 Primaquine 15 mg tab. (C)
226 Norfloxacin 400 mg tab. (C) ***
227 Amoxycillin susp. 125 mg/5 ml (60 ml)
228 Bactrim susp. 240 mg/5 ml (50 ml)
229 Erythromycin syr. 125 mg/5 ml (60 ml)
230 Penicillin V susp. 125 mg/5 ml (60 ml)
231 Itraconazole 100 mg cap. [C]
232 Ampicillin sodium 1 g inj.(B)
233 Benzathine benzylpenicillin 1.2 mu inj. [B]
234 Amikacin 500 mg/2 ml inj.[C]
235 Cloxacillin sodium 1 g inj. [B]
236 Gentamycin 80 mg/2 ml inj.[C]
237 Penicillin G Sodium 5 mu inj.(PGS)[B]
238 Ampicillin sodium 500 mg inj.(B)
239 Metronidazole 500 mg/100 ml inj.[B]
240 Zidovudine 100 mg cap.(C) ***
241 Lamivudine 150 mg tab.(C)
242 Stavudine 30 mg cap.(C)
243 Proluton Depot 250 mg/ml inj.
244 HCTZ (B)
245 Cafergot
246 Benzhexol 2 mg tab. (Artane 2)(C)
247 5 mg BENZHEXOL tab.(Artane 5)(C)
248 Benztropine 2 mg/2 ml. [C]
249 Salt tab 300 mg tab. (5 mEq/tab)
250 Gemfibrozil 300 mg cap.(C)
251 Ferrous fumarate 200 mg tab.(A)***
252 Vitamin K1(ผู้ใหญ่) inj.[C]
253 Tranexamic acid 250 mg/5 ml inj.[B]
254 Dextran 40 10% in NSS inj. 500 ml
255 DIGOXIN 0.25 mg tab [C] ***
256 Digoxin-PG 0.0625 mg tab. [C] ***
257 Captopril 25 mg tab. [C1st/D]
258 Bromocriptine 2.5 mg tab. [B] ***
259 Nicardipine 10 mg/10 ml inj. [C]
260 Hydralazine 25 mg tab.(C)
261 Montelukast 10 mg tab. [B]
262 Nifedipine cap. 5 mg.(C)
263 Nifedipine 10 mg cap.(C)(NED)
264 Enalapril 5 mg tab. (C/D2,3)
265 20 mg ENALAPRIL (C/D2,3)
266 Propranolol 10 mg tab. (C) ***
267 AMLOdipine 5 mg (C) ***
268 Verapamil 40 mg tab. [C] ***
269 Adrenaline 1 mg/ml inj.
270 Hydralazine 20 mg inj.[C]
271 Digoxin 0.25 mg/ml inj. [C]
272 Lactulose syrup 66.7% 30 ml [B]
273 Lactulose syrup 66.7% 100 ml [B]
274 Betamethasone cream 0.1% in 5 gm.
275 Clobetasol propionate 5 g
276 Calamine lotion 15% 60ml.
277 Gential violet solution 15 ml.(NED)
278 Benzyl Benzoate Emulsion 25%,60 ml
279 Silver sulfadiazine cream 1% ,500 g.
280 Silver sulfadiazine cream 1%, 10 g.
281 Sulfer ointment 10% 10 gm.
282 TA cream 0.02% (5 g)
283 Cold cream (NED)
284 TA cream 0.1% (5 g)
285 Tramadol 50 mg/ml inj.[C]
286 Azithromycin 600 mg/15 ml (10mkd)
287 Clindamycin 300 mg cap. [B]
288 Glycerin suppo. for infants
289 Azithromycin tab.[B]
290 Clotrimazole cream. 5 gm.
291 Clotrimazole (ยาอม) 10 mg tab.
292 Podophyllin paint 25% 15ml.(X)
293 Salicylic acid cream 5%
294 Salicylic acid cream 5%
295 Balm Methylsalicylate cream 25 gm.
296 Medroxyprogesterone 150 mg/3 ml[X]
297 พญายอครีม
298 Acyclovir 200 mg tab. (B)***
299 MOM 30 ml [B]
300 Chlorhexidine scrub 4 % , 60 ซีซี(NED)
301 Chlorhexidine obst. cream 1 % 200 gm
302 Formadehyde soln.450 ml
303 Betadine solution 10%,30 ml.
304 Alcohol 70% 450 ml.
305 Ethyl alcohol 70% soln. 30 ml.
306 Alcohol 70% soln. 60 ml.
307 Ethyl alcohol 70% soln. 450 ml
308 Acetazolamide 250 mg tab.[C]***
309 Furosemide (Lasix) 40 mg tab.[C] ***
310 Spironolactone 25 mg tab.[C]
311 Special mouth wash
312 Mannitol inj. 20% 250 ml
313 Furosemide (Lasix) 20 mg/2 ml inj. [C]
314 Furosemide 250 mg/25 ml inj.[C]
315 Bisacodyl 5 mg tab.[C]
316 Loperamide 2 mg tab.[B] ***
317 Dimenhydrinate 50 mg tab.(B)
318 Domperidone 10 mg tab.[C]
319 Plasil 10 mg tab.[B] ***
320 Sodium bicarbonate [C]***
321 Alum milk susp.240 ml
322 Domperidone 5 mg/5 ml (30 ml)
323 Milk of Magnesia 7.5 % , 240 ml(B)
324 Sodium bicarbonate syr. 60 ml
325 Buscopan 5 mg/5 ml syr. (Hyoscine)
326 Atropine sulfate 0.6 mg/ml inj.[C]
327 Adenosine 6 mg/2 ml inj.
328 Buscopan (Hyoscine) 20 mg/ml inj.[C]
329 Plasil 10 mg/2 ml inj.
330 Dimenhydrinate 50 mg/ml inj.[B]
331 Bisacodyl 10 mg (ยาเหน็บทวาร)(C)
332 Proctosedyl suppo. (Haemorhoidal)
333 Unison enema 100 ml
334 Unison enema 20 ml
335 Metformin 500 mg tab. (B)***
336 Levothyroxine 0.1 mg tab. (A)
337 Glipizide 5 mg tab. (C) ***
338 Norethisterone 5 mg tab.(X)****
339 Prednisolone 5 mg tab. (C) ***
340 Propylthiouracil 50 mg tab.(PTU) (D)
341 Levo 0.15mg.+EE 0.03mg.(28 เม็ด)
342 Dexamethasone 4 mg/ml inj. [C]
343 Hydrocortisone 100 mg inj. [C]
344 Regular insulin 1000 unit/10 ml (VIAL)
345 Mixtard (70/30) VIAL 100 unit/ml (10 ml)
346 LANTUS penfill 100 unit/ml in 3 ml
347 NPH VIAL 100 UNit/mL (10 mL)
348 HRIG 150 iu/ml in 2 ml [C]
349 ERIG 200 iu/ml inj.
350 Tetanus vaccine in 0.5 ml.(C)
351 Tetanus antitoxin 250 iu/ml
352 Hepatitis B vaccine 1 ml.(C)
353 Antivenom sera inj. (banded-krait)
354 Antivenom sera inj. (cobra)
355 Antivenom sera inj. (green pit viper)
356 Antivenom sera inj. (king cobra)
357 Antivenom sera inj. (russell's viper)
358 MMR. vaccine inj.
359 Roxithromycin (Rulid) 150 mg tab.
360 Neostigmine inj 2.5 mg/ml [C]
361 Pancuronium bromide 2 mg/ml inj.[C]
362 Mydriacyl eye drop 15 ml.(C)
363 Tobramycin eye drop 0.3%(5 ml)(B)
364 Timolol eye drop 0.5%( 5 ml)(C)
365 Pilocapine eye drop.15 ml(C)
366 Terramycin eye oint.(NED)
367 Atropine eye drop 1% 5 ml [C]
368 Chloramphenicol eye oint.(ป้ายตา) 5 g.
369 Methylergometrine 0.2 mg/ml inj.
370 Oxytocin 10 iu/ml inj.[X]
371 Vancomycin 500 mg inj.[C]
372 Atenolol 50 mg tab.(D)
373 MetoPRolol 100 mg tab. (C/D2nd,3rd)
374 Amitriptylline 10 mg tab.[C] ***
375 Chlorpromazine 50 mg tab. (CPZ)[C] ***
376 CPZ-ChlorPROMAZINE 100 mg tab.[C] ***
377 Haloperidol 2 mg tab.(C) ***
378 5 mg HALOPERIDOL tab.(C)***
379 Lorazepam 0.5 mg (Ativan0.5) (D)
380 LORAZEPAM 1 mg (Ativan1) (D)
381 Haloperidol 5 mg/ml inj.[C]
382 CloNIDine 0.15 mg tab. (C)
383 Trifluoperazine (TFZ) 5 mg tab.[C]
384 Perphenazine 8 mg tab. (C) ***
385 Fluphenazine 25 mg/ml inj. [C]
386 Fluoxetine 20 mg tab. (C)***
387 DEXTROmethorphan 15 mg tab(C)***
388 Terbutaline 2.5 mg tab. (B) ***
389 Theophyline 200 mg tab. (C)
390 AmmonCarb.and Glycyrrhiza 60 ml. (C)
391 GG syr. 100 mg/5 ml (60 ml)
392 Terbutaline syr. 1.5 mg/5 ml (60 ml)
393 Tussis mixture 60 ml (ยาแก้ไอน้ำดำ)
394 Terbutaline 0.5 mg/ml inj.[B]
395 Ephedrine sulfate 30 mg/ml inj.
396 Ventolin + NSS (C) (1ML/DOSE)
397 Ventolin inhaler 200 doses (C)
398 Budesonide (พ่นจมูก) NASAL 120 doses (B)
399 BERODUAL INhaler (200 doses)
400 Evoflo (Seretide 25/125), 120 doses
401 (25/250) SERETIDE evo.,120 doses
402 Hydrocortisone cream 1% 5 g
403 NSS 3 ml NB
404 ORS รสส้ม
405 D-5-S inj. 1000 ml.
406 D-5-S inj. 500 ml.
407 D-5-S/2 inj. 500 ml.
408 D-5-S/2 inj. 1000 ml.
409 D-5-S/3 inj. 500 ml.
410 D-5-S/4 inj. 500 ml.
411 D-5-W inj. 500 ml.
412 D-5-W inj. 1000 ml.
413 Glucose 50%, 50ml inj.
414 RLS .inj. 1000 ml.
415 Sodium bicarbonate inj 7.5%,50 ml[C]
416 0.9 % NSS 1,000 ml for IV route
417 Sodium chloride inj. 0.9% 100 ml
418 Sodium chloride inj. 3% 500 ml
419 Water for irrigation
420 Water for injection 10 ml
421 Sodium chloride inj. 0.9% 500 ml
422 PDF 1.5% 2,000 ml
423 PDF 2.5% 2,000 ml
424 PDF 4.25% 2,000 ml
425 EKCl 30 ml (20 mEq/15 ml)
426 D-5-S/3 inj. 1000 ml.
427 D-5-S/5 inj. 500 ml.
428 D-5-S/4 inj. 1000 ml.
429 D-5-W inj. 100 ml.
430 Nicotinic acid tab. 50mg.
431 Folic acid 5 mg tab.(A) ***
432 Multivitamin (MTV)tab. ***
433 Sodium fluoride 0.25 mg tab.[C]
434 Vitamin Bco tab.
435 Vitamin C 100 mg tab. (A) ***
436 INFLUENZA vaccine กลุ่มเสี่ยง(single dose)
437 Calcium carbonate 1000 mg tab.[A]
438 Multivitamin (MTV) syr. 60 ml
439 Ca gluconate 100mg./ml-10ml inj.(C)
440 Vitamin Bco 1 ml inj.
441 Seretide Accu.(50/250) 60 doses
442 Haloperidol 0.5 mg tab. [C] ***
443 Vitamin B1 100 mg tab. (A)
444 Hydergine 1 mg tab. (Co-dergocrine)
445 Baclofen 10 mg tab. (C)
446 Phosphate solution 450 ml
447 Levophed 4 mg/4 ml inj.
448 Phosphate solution (4.5mEq/15ml)
449 Addamel-N inj. 10 ml
450 Minoxidil 5 mg TAB.(C)(NED)
451 Trifluoperazine 1 mg tab.[TFZ][C]
452 Carvedilol 12.5 mg [C/D3rd]
453 ceftazidime 1 g inj.[B]
454 Augmentin 1.2 g inj. [B]
455 Diltiazem 30 mg tab. (C)
456 Probenecid 500 mg tab. [B]
457 Ethyl alcohol 95%, 450 ml
458 Hepatitis B Immuno. 100 iu/ml , 2 ml
459 Deferiprone (GPO-L-ONE)
460 Ofloxacin 200 mg tab.(C)
461 Neostigmine 0.4 mg/ml inj.[C]
462 Olive oil น้ำมันมะกอก 450 ml
463 KCl (ยาฉีด) 20 mEq/10 ml inj. [A]
464 Esmeron 10 mg/ml, 5ml inj.(C)
465 Succinyl choline inj. 500 mg/10ml
466 TA 10 mg/ml inj. (C)
467 Urea cream 10 g
468 Vitamin K1 (เด็ก) 1 mg/0.5 ml inj.
469 Lidocaine HCl 2% jelly in 30-gm[NED]
470 Ponstan 250 mg cap. (C/D3rd)
471 Paracet Drop (Kit syr) 60 mg/0.6 ml
472 DicloFENAC 75 mg/3 ml inj. [B/D3]
473 Phenobarbital 200 mg/ml inj. [D]
474 Cyproheptadine 4 mg tab. (B)
475 Atarax (Hydroxyzine) 10 mg tab. (C) ***
476 CETirizine 10 mg tab. (B)
477 Cetirizine syr. 5 mg/5 ml (60 ml)
478 GPO-VIR Z250 tab.
479 Cef-3, 1 g inj [B]
480 Cefazolin 1 g inj.(B)
481 cefotaxime 1 g inj.[B]
482 cefoxitin 1 g inj.
483 Triferdine 150 mg tab.
484 Iodine GPO 0.15 mg tab.
485 Heparin 5000 IU/ml (5m)l inj.(C)
486 Enoxaparin inj. 40 mg/0.4 ml (B)(ง)
487 Collomack soln. 10 ml.(NED)
488 KY jelly 50 g.(NED)
489 Clotrimazole100 mg vaginal tab. (B)
490 Kenalog oral paste 5 g.(TA oral paste)
491 Kenalog oral paste 1 g.(TA oral paste)
492 Salicylic acid 5% in 0.1%TA
493 Nystatin 100,000 IU vaginal tab.[B]
494 Nystatin susp. 100,000 unit/ml (12 ml)
495 Sofra tulle
496 Bactigras 10x10cm(ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ)
497 Vasalin 10 g.
498 Glycerine borax 15 ml.ป้ายปาก(NED)
499 Simethicone 80 mg tab.[C]
500 Simethicone drop 40 mg/0.6 ml (15 ml)
501 Buscopan (Hyoscine ) 10 mg tab.[C]
502 Go-On 25 mg/2.5 ml inj. (NED)
503 Norgesic(Orphe35/Para450mg)tab.[C]
504 NaCl 0.9% for Irrigation 1,000 ml ใช้ภายนอก
505 Hista-oph eye drop 5 ml (หยอดตา)
506 Balance salt soluttion 500 ml
507 Alphagan-P 0.15%, 5 ml
508 Tetracaine eye drop 0.5% (15 ml)
509 Dex-oph [dexa+neomycin] eye drop
510 Prednisolone EYE drop 1% (5 ml)
511 Artificial tear 0.3% 10 ml (น้ำตาเทียม)
512 Maxitrol eye ointment 3.5 g[C]
513 Poly-oph eye drop 5 ml
514 Thimerosal ear drop 5 ml(NED) ***
515 BPM + Phenylephrine (4+10 mg) tab. [C]
516 BPM+PNP syr. 2+5 mg/5 ml (60 ml)
517 Oxymetazoline nasal drop 0.025%,10 ml
518 Fluimucil powder(NAC) 100 mg
519 Acetylcysteine 300 mg inj.(B)
520 Kalimate 5 g powder
521 Vit B1-6-12 tab(100+5+0.05 mg)(NED)
522 Vitamin B6 50 mg tab.[A/C] ยาเม็ด
523 Azathiopine 50 mg tab. (D)
524 Kanamycin
525 Ethionamide 250 mg tab.[C]
526 Augmentin 625 mg tab. [B]
527 cefixime 100 mg cap. (B)
528 Olive oil น้ำมันมะกอก 30 ml.
529 Glycerine pure 5 ml.หยอดหู(NED)
530 Alcohol 70%, 30 ml
531 Acyclovir 250 mg inj.
532 Muliload CU-375
533 Fluoride 0.25 mg tab.[C[
534 Fentanyl 100 mcg/2 ml/amp inj. [C]
535 Meropenem 1 g inj.[B]
536 Diethylcarbamazine (DEC) 300 mg tab.
537 MST morphine 30 mg tab.[สีม่วง](C/D)
538 Midazolam
539 Clarithromycin 500 mg tab.(C) ***
540 Lamivudine syr. 10 mg/ml - 60 ml(C)
541 Albumin 25%, 50 ml inj. (C)
542 Doxazosin 2 mg tab.(C)
543 Nitroglycerin 50 mg/10 ml inj.[C]
544 Omeprazole (ยาฉีด) 40 mg inj. [C]
545 Bacitracin+Neomycin (NED)
546 Celecoxib 200 mg cap. [C/D3rd]
547 Diclofenac Gel
548 Nevirapine 200 mg tab.
549 Nicotine chewable gum 2 mg tab.[X]
550 Colistin sulfate 150 mg inj. [C]
551 Te-no-fo-vir 300 mg(B) เม็ดสีฟ้า
552 Zilarvir (3TC150mg+AZT300 mg)
553 Kaletra (Lopi200mg/Rito50mg(C)
554 Cefdinir syr. 125 mg/5 ml (30 ml)
555 Calcium 1500 mg + VitD tab[B](NED)
556 Tolperisone(Mydocalm) 50 mg [C]
557 Sinemet 25+100 mg tab.[C]
558 Nalador (Sulprostone) 500 mcg inj.
559 Alendronate 70 mg tab.(C)***
560 Aspirin 81 mg tab. (C/D3rd)
561 Amiodarone 150 mg/3 ml inj.[D]
562 Ventolin solution 0.5% in 20 ml(C)
563 Tuberculin test
564 OTHER(ยาเดิมผู้ป่วย)
565 ธรณีสัณฑะฆาต
566 Hypercrit (EPO 4000 IU)
567 Norplant(Jadelle) 2x75mg (ยาคุมชนิดฝัง)
568 Seretide (25/50)(เด็ก) 120 doses
569 Implanon 68 mg/rod (ยาคุมชนิดฝัง)
570 Sodium valproate 400 mg/4 ml inj. (D)
571 Avamys พ่นจมูก (Fluticasone nasal) 120 doses (ง)
572 ครีมใบบัวบก 30 กรัม
573 เจลว่านหางจระเข้ 30 กรัม
574 Senokot 7.5 mg tab.(C)
575 Cernevit dry powder inj. (add TPN)
576 0.45% NaCL 500 ML inj.
577 NovoMIX แบบปากกา 300 unit/3 ml inj.
578 ยาปลูกไฟธาตุ
579 ยาหอมทิพโอสถ (50 กรัม)
580 ยาต้มผสมโคคลาน (สูตร3)
581 ยาต้มบำรุงกำลัง
582 ยาแปะดูดพิษเข่า
583 ยาดองทองพันชั่ง
584 บอระเพ็ด
585 Ferrous syrup 60 ml (25 mg/5 ml)
586 สหัสธาราแคปซูล
587 ยาต้มแช่มือ แช่เท้า
588 LAMIVUDINE 300 mg
589 Cefixime syr. 100 mg/5 ml (30 ml)
590 HCTZ syrup 10 mg/ml in 60 ml
591 Levofloxacin 0.5% , 5 ml eye drop
592 Trypan blue 0.1% solution 10 ml
593 ยาบอระเพ็ดแคปซูล 500 mg
594 ยาชงกระเจี๊ยบแดง 3 กรัม
595 ยาธาตุอบเชย 180 ซีซี
596 ยาต้มตรีผลา
597 ยาชงดอกคำฝอย 2 กรัม
598 ประทุมเกสรา (ยาต้ม)
599 Ondansetron 8 mg/4 ml inj (B)
600 0.45% NaCL 1,000 ml
601 D-10/2 1,000 ML
602 AMOXYCILLIN syr. 250 mg/5 ml (60 ml)
603 Alteplase rtPA 50 mg/50 ml inj.
604 IPV (10 dose)
605 Sodium phosphate sol. 90 ml(SWIFF) (C)
606 Pyrimethamine
607 Oxytetracycline 50 mg/ml inj (NED)
608 Cisatracurium
609 Levobupivacaine (NED)
610 พญายอกลีเซอรีน (for mouth)
611 น้ำมันไพล
612 UREA CREAM
613 Chlorhexidine scrub 4% 450 ml
614 Lidocaine inj 2% + EPI 50 ML
615 Lidocaine INJ 2% 50 ML
616 PROPOFOL INJ 200 mg/20 ml
617 Sevoflurane 250 ML
618 ATRACURIUM INJ
619 bOPV (20 dose/vial)
620 Influenza Vaccine ผู้ใหญ่ (4 dose/vial)
621 Iodine povidone scrub 7.5% 450 ml
622 HBIG 180 iu/1 ml
623 Alcohol handrub gel
624 ยาหอมเทพจิตร (เม็ด)
625 Rilpivirine 25 mg(B)
626 Truvada (Teno-Em) เม็ดสีฟ้า
627 Atazanavir (B)
628 Leucovorin15mg(FoliNic acid)
629 Bupivacaine spinal Isobaric 0.5%
630 Lercanidipine
631 Diphenhydramine inj. (Benadryl inj.)
632 GG tablet (C)
633 Sterile water 1000 ml
634 Mifepristone (ยาโครงการ)
635 Misoprostol (ยาโครงการ)
636 ฝาง
637 Lugol solution
638 Rabies vaccine (Speeda) *ID*
639 Rabies vaccine (Speeda) *IM*
640 Dipotassium phosphate inj.
641 Aminophylline inj. 250 mg/10 ml
642 Estriol vaginal tablet
643 Fluticasone evohaler 125 mcg (120 dose)
644 Augmentin syrup (400+57 mg/5ml) 35 ซีซี
645 D-5-W 250 ml inj.
646 Clindamycin inj. 600 mg/4ml
647 ACYCLOVIR 800 MG TAB***
648 IPV 1 dose/vial
649 HPV vaccine (cervarix)
650 Renogen (EPO 4000IU )
651 Varenicline Starter (ยาโครงการ)
652 Varenicline Maintenance (ยาโครงการ)
653 Acetate Ringer
654 Intralipid inj.
655 Isosorbide 5-mononitrate (ISMO)
656 Alprostadil (PGE1)
657 PDF 2.3%
658 KCL elixir 1000 ml (20mEq/15 ml)
659 Kaletra (LPV 80/RTV20 mg/ml) syrup
660 Rabies vaccine (Abhayrab)*IM* 0.5 ml dose
661 Lepromix Low Bact
662 Acivated charcoal powder คลังยา
663 Vergon 5 g
664 White vasaline cream
665 sulsur ointment 10%, 1 g
666 Glycerine pure, 450 Gm
667 Ultravist 370 ฝาเทา
668 INFLUENZA vaccine เจ้าหน้าที่(single dose)
669 Abacavir
670 Sildenafil susp. 2.5 ml/ml
671 Viagra suspension
672 Special mouth wash 450 ml
673 Rabies vaccine (VERORAB)
674 HEMA-PLUS (EPO)
675 0.9% NSS 5 ml
676 Phenobarbital (1/2GR) ***
677 Espogen [Epo 4000 IU]
678 Xalatan (Latanoprost) eye drop
679 Octreotide
680 Vislube (น้ำตาเทียม)
681 Daflon 500 mg ***
682 PEG (macrogol 4000)
683 EPIAO (EPO 4000 IU)
684 Tear Naturale Free
685 Berodual solution 20 ml
686 ครีมไพล 25 กรัม
687 2%chlorhexidine in 70% alcohol (30 ml)
688 Magnesium oxide Cap.
689 Antivenom inj. (รวมระบบประสาท)
690 DTP-HB-Hib* (10 dose/vial)
691 Manidipine
692 JE live (เชื้อเป็น) (Single dose)
693 Fentanyl transdermal patch
694 Morphine IR 10 mg tablets
695 ยาดมสมุนไพร
696 (ยาฉีดเดิมผู้ป่วย)
697 EKCL 15 cc (20 mEq/15 cc)
698 50 mg HYDRALAZINE tab.
699 RotaRIX (EPI)
700 Methylphenidate 10 mg tab [Ritalin]
701 Mydria-MAC (5%Phenylephrine+0.8%Tropicamide)
702 B Fluid
703 Kapanol Morphine 50 mg SR
704 30 MG TOLVON (Mianserine)
705 Influenza vaccine ประกันสังคม (FluQuadri)
706 Vitamin B12 inj. (ยาเฉพาะราย)
707 Ursodeoxycholic acid 250 mg (เฉพาะราย)
708 Glycerin ORAL sol.
709 Bupivacaine Polyamp 10 ml
710 ศุขไสยาศน์ (ชาชง)
711 ศุขไสยาศน์ (เม็ด)
712 ไม่มียากลับบ้าน (No HOME MEDICATION)
713 ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น
714 Estradiol (X)
715 Labetalol HCl (Avexa)
716 Voluven
717 น้ำมันกัญชาทั้ง 5 สูตรรับประทาน
718 Herbesser inj.
719 Antivenom inj. (รวมระบบ Hemo)
720 CoronaVac (Sinovac)
721 Cosopt (Dorzolamide+Timolol)
722 Tapcom-S
723 Olopatadine eyedrops
724 No med for IPD Admission (ไม่มียา)
725 Favipiravir (AVIGAN)
726 COVID-19 Vaccine AstraZeneca
727 Covid-19 Vaccine (Sinovac)
728 EPOKINE
729 น้ำมันกัญชา GPO สูตร CBD
730 Ganciclovir inj.
731 Indinavir 100 mg
732 Ivermectin
733 MethylPREDnisolone inj.
734 Dexamethasone TAB
735 SinoPharm COVILO (Vero cell)
736 Topiramate [เฉพาะราย]
737 Thioridazine [เฉพาะราย]
738 Pfizer-Biontech (ฝาม่วง)Vaccine
739 Raltegravir [ยาเฉพาะราย]
740 Remdesivir inj.
741 Fosfomycin inj.
742 RotaTeq (EPI)
743 น้ำมันกัญชา CBD อภัยภูเบศวร
744 Nephrosteril 7% [เฉพาะราย]
745 Moderna (SpikeVax)
746 MTV inj. (OMVI) เฉพาะราย
747 Comirnaty เด็ก (ฝาส้ม)
748 HD EPOSIS [ปกส]
749 HD ESPOGEN [ปกส]
750 HD HEMA-PLUS [ปกส]
751 HD HEMAX [ปกส]
752 HD RECORMON [ปกส]
753 HD EPOSIS [UC]
754 HD ESPOGEN [UC]
755 HD HEMA-PLUS [UC]
756 HD HEMAX [UC]
757 HD RECORMON [UC]
758 HD HYPERCRIT [ปกส]
759 HD EPOSIS [ข้าราชการ]
760 HD ESPOGEN [ข้าราชการ]
761 HD HEMA-PLUS [ข้าราชการ]
762 HD HEMAX [ข้าราชการ]
763 HD ROCORMON [ข้าราชการ]
764 EPOSIS [ชำระเงิน]
765 ESPOGEN [ชำระเงิน]
766 HEMA-PLUS [ชำระเงิน]
767 HEMAX [ชำระเงิน]
768 RECORMON [ชำระเงิน]
769 HD HYPERCRIT [UC]
770 HD HYPERCRIT [ข้าราชการ]
771 HYPERCRIT [ชำระเงิน]
772 Favipiravir susp
773 Molnupiravir
774 HD Eposis [UC]
775 HD Eposis [ข้าราชการ]
776 Eposis [ชำระเงิน]
777 HD Eposis [ปกส]
778 Cilostazol [เฉพาะราย]
779 Pfizer vaccine (ฝาเทา)
780 TLD (Acriptega)
781 Dolutegravir
782 Paxlovid
783 Coal Tar+SA shampoo
784 Darunavir
785 Talcum powder [ขอสนับสนุน]
786 Isosulfan Blue
787 Ultravist 300 ฝาส้ม ** 100 ML **
788 DTP-HB-Hib 1 dose
789 ยาหอมนวโกฐ แบบเม็ด