Welcome
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

St. Tropez

งานประกันสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว

- รับตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าวทุกวันเวลาราชการ

ํ ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท

ํ ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี ราคา 1,600 บาท


ความคุ้มครอง

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข ฝ่ายประกันสุภาพโรงพยาบาลพิมาย กระทรวงสาธารณสุข 138 ถนนพิมาย อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา โทร (044) 471511,471288 ต่อ 127 E-mail : Focus_695@hotmail.com
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
Counter Peple Total Person
ผู้เข้าชมวันนี้ : 233 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 641 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 13,842 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว : 19,292 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ : 158,101 คน
ผู้เข้าชมปีที่แล้ว : 126,217 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 289,823 คน