ย้อนกลับ

Refer in 3 ปีย้อนหลัง


tables

ข้อมูลวันที่ ถึง
NOmonth2562256325642565
1ตุลาคม210233360170
2พฤศจิกายน195253295169
3ธันวาคม186242221181
4มกราคม195261184147
5กุมภาพันธ์145251163145
6มีนาคม205242215163
7เมษายน229113168132
8พฤษภาคม205126108149
9มิถุนายน222176138185
10กรกฎาคม24320987225
11สิงหาคม265258145118
12กันยายน2413531180