ย้อนกลับ

จำนวนผู้เสียชีวิต


tables

เดือนtotal
ตุลาคม 256433
พฤศจิกายน 256418
ธันวาคม 256420
มกราคม 256524
กุมภาพันธ์ 256515
มีนาคม 256517
เมษายน 256525
พฤษภาคม 256519
มิถุนายน 256527
กรกฎาคม 256528
สิงหาคม 25658
กันยายน 25650

Bar Chart

Bar Chart