ย้อนกลับ

ใบรับรองแพทย์


tables

เดือนจำนวน(คน)
ตุลาคม 2564433
พฤศจิกายน 2564479
ธันวาคม 2564887
มกราคม 2565388
กุมภาพันธ์ 2565338
มีนาคม 25651309
เมษายน 2565380
พฤษภาคม 2565646
มิถุนายน 25651031
กรกฎาคม 25651076
สิงหาคม 2565666
กันยายน 25650

Bar Chart

Bar Chart