ย้อนกลับ

ผู้ป่วยใน


tables

เดือนtotal
ตุลาคม 25641129
พฤศจิกายน 25641018
ธันวาคม 25641071
มกราคม 25651129
กุมภาพันธ์ 25651323
มีนาคม 25651407
เมษายน 25651252
พฤษภาคม 25651080
มิถุนายน 25651091
กรกฎาคม 25651101
สิงหาคม 2565536
กันยายน 25650

Bar Chart

Bar Chart