ย้อนกลับ

คลินิกฟอกไต


tables

เดือนจำนวน(คน)
ตุลาคม 25640
พฤศจิกายน 25640
ธันวาคม 25640
มกราคม 25650
กุมภาพันธ์ 256517
มีนาคม 2565163
เมษายน 2565220
พฤษภาคม 2565319
มิถุนายน 2565392
กรกฎาคม 2565469
สิงหาคม 2565214
กันยายน 25650

Bar Chart

Bar Chart