ย้อนกลับ

ค่า AJRW


tables

เดือนadjrw
ตุลาคม 25641342.59
พฤศจิกายน 25641300.93
ธันวาคม 25641337.84
มกราคม 25651323.30
กุมภาพันธ์ 25651364.54
มีนาคม 25651553.52
เมษายน 25651320.85
พฤษภาคม 25651256.13
มิถุนายน 25651426.10
กรกฎาคม 25651133.58
สิงหาคม 256524.41
กันยายน 2565

Bar Chart

Bar Chart