ย้อนกลับ

จำนวนผู้ป่วยใน


tables

เดือนครั้ง
ตุลาคม 25641197
พฤศจิกายน 25641081
ธันวาคม 25641138
มกราคม 25651205
กุมภาพันธ์ 25651389
มีนาคม 25651467
เมษายน 25651307
พฤษภาคม 25651151
มิถุนายน 25651167
กรกฎาคม 25651171
สิงหาคม 2565560
กันยายน 25650

Bar Chart

Bar Chart