ย้อนกลับ

จำนวนผู้ป่วยวันนี้


tables

เดือนจำนวน(ครั้ง)
ตุลาคม 256431694
พฤศจิกายน 256430795
ธันวาคม 256423537
มกราคม 256524843
กุมภาพันธ์ 256522375
มีนาคม 256529943
เมษายน 256525864
พฤษภาคม 256518997
มิถุนายน 256520228
กรกฎาคม 256516318
สิงหาคม 25658262
กันยายน 25650

Bar Chart

Bar Chart