ย้อนกลับ

ผู้รับบริการฉีดวัคซีน


tables

เดือนtotal
ตุลาคม 256415110
พฤศจิกายน 256413064
ธันวาคม 25646789
มกราคม 25657037
กุมภาพันธ์ 25651206
มีนาคม 25651753
เมษายน 25655052
พฤษภาคม 25652243
มิถุนายน 25651696
กรกฎาคม 2565994
สิงหาคม 2565529
กันยายน 25650

Bar Chart

Bar Chart