ย้อนกลับ

จำนวนผู้ป่วยวันนี้


tables

เดือนจำนวน(คน)
ตุลาคม 256425533
พฤศจิกายน 256424471
ธันวาคม 256417697
มกราคม 256518758
กุมภาพันธ์ 256515963
มีนาคม 256520828
เมษายน 256519079
พฤษภาคม 256513218
มิถุนายน 256514481
กรกฎาคม 256511669
สิงหาคม 25656661
กันยายน 25650

Bar Chart

Bar Chart